7. Nồi hơi thu hồi nhiệt

7. Nồi hơi thu hồi nhiệt

Mô tả dự án

Giới thiệu chung

Thiết bị Nồi hơi thu hồi nhiệt (HRSG) là một nồi hơi thu hồi năng lượng nhiệt từ các dòng của các tua-bin khí hoặc của hệ thống lò đốt rác. Hơi thu hồi sẽ được sử dụng vào các quá trình sản xuất (áp thấp) hoặc cho quá trình phát điện (áp cao)


Đặc tính kỹ thuật

  • Tiêu chuẩn thiết kế     : Theo tiêu chuẩn ASME và TCVN
  • Tiêu chuẩn chế tạo     : Theo tiêu chuẩn ASME và TCVN
  • Công suất sinh hơi     : 5.000 - 200.000 Kg/giờ
  • Áp suất thiết kế           : 10 - 150 bar
  • Thông số hơi              : Hơi bão hòa hoặc hơi quá nhiệt
  • Hiệu suất nồi hơi        : 85 ± 2 %