9. Lò dầu tải nhiệt (buồng đốt tầng sôi)

9. Lò dầu tải nhiệt (buồng đốt tầng sôi)

Mô tả dự án

Đặc tính kỹ thuật

  • Tiêu chuẩn thiết kế     : Theo tiêu chuẩn ASME và TCVN
  • Tiêu chuẩn chế tạo      : Theo tiêu chuẩn ASME và TCVN
  • Công suất nhiệt           : 1.000.000 – 20.000.000 Kcal/giờ
  • Áp suất thiết kế           : 5 - 20 bar
  • Nhiệt độ làm việc        : Max 400oC
  • Hiệu suất nồi dầu       : 85 ± 2 % (kiểu buồng đốt tầng sôi)
  • Môi chất                      : Dầu tải nhiệt