1. Nồi hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu

1. Nồi hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu

Mô tả dự án

Giới thiệu chung

Đây là công nghệ được phát triển từ công nghệ đốt trên ghi cố định. Gió cấp một được thổi từ dưới ghi lên. Khi tốc độ gió đủ lớn sẽ tạo ra một lực cuốn thắng được trọng lực của hạt và khi đó, các hạt sẽ bắt đầu dịch chuyển lên trên tạo ra một lớp hạt lơ lửng giống như một lớp chất lỏng. Chiều cao lớp sôi được giữ cố định trong một khoảng cho phép nào đó. Không gian cháy chỉ chiếm một phần trong toàn bộ buồng đốt. Gió cấp vào từ quạt có hai nhiệm vụ: cung cấp không khí cho quá trình cháy của nhiên liệu, tạo và duy trì lớp sôi.

Hệ thống buồng đốt nồi hơi tầng sôi bao gồm 02 loại chính:

+ Hệ thống nồi hơi tầng sôi không tuần hoàn (Bubling Bed)

+ Hệ thống nồi hơi tầng sôi tuần hoàn (Circulating Fluidized Bed Combustion)


Đặc tính kỹ thuật

  • Tiêu chuẩn thiết kế     : Theo tiêu chuẩn ASME và TCVN
  • Tiêu chuẩn chế tạo     : Theo tiêu chuẩn ASME và TCVN
  • Công suất sinh hơi      : 1.000 - 300.000 Kg/giờ
  • Áp suất thiết kế           : 10 - 150 bar
  • Thông số hơi              : Hơi bão hòa hoặc hơi quá nhiệt
  • Hiệu suất nồi hơi        : 87 ± 2 %
  • Nhiên liệu đốt             : Than cám Indo, cám 4A, trấu rời, trấu nghiền, mùn cưa và phế  phẩm công nghiệp