ĐIỆN XỬ LÝ RÁC THẢI

NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC


1. Công ty Greenity Hậu Giang: Cổ đông chính tham gia đầu tư, thực hiện và phát triển dự án Nhà máy điện rác Hậu Giang công suất 12 MW, đến cuối năm 2020. 

Tổng diện tích hơn 23 hecta, tổng vốn đầu tư trên 1.320 tỉ đồng, thực hiện theo 02 giai đoạn. Cuối tháng 9 năm 2020, nhà máy đã khởi công giai đoạn 1 công suất 6MW với tổng mức đầu tư là 864 tỷ đồng. Trong đó:

  • Giai đoạn 1: gồm nhà máy có công suất xử lý rác thải khoảng 300 tấn/ngày, phát điện 6MW. 
  • Giai đoạn 2: tổng công suất xử lý rác thải tăng lên khoảng 600 tấn/ngày và phát điện 12MW

- Công văn phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Dự án nhà máy điện rác Hậu Giang vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia


2. Công ty Greenity Nam Định: Cổ đông chính tham gia đầu tư, thực hiện và phát triển dự án Nhà máy điện rác Nam Định 6 MW, đến cuối năm 2020. 


- Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện rác Greenity Nam Định 


3. Công ty cổ phần Năng Lượng Xanh Thái Bình: Cổ đông chính tham gia đầu tư, thực hiện và phát triển dự án Nhà máy điện rác 5MW, đến cuối năm 2020.