ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

NHÀ MÁY ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA Á CHÂU 1


NHÀ MÁY ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRÍ VIỆT 1

 


  • Công suất tổng               : 60MWp
  • Năm đưa vào vận hành  : 2019
  • Địa điểm                           : tại xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
  • Diện tích tổng                  : 60 ha

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ 

1. Dự án Nhà máy điện mặt trời Bách Khoa Á Châu 1 của Công ty Cổ phần Bách Khoa Á Châu Tây Ninh
 
2. Dự án Nhà máy điện mặt trời Trí Việt 1 của Công ty Cổ phần Trí Việt Tây Ninh